Actualitat

Notícies

Admesos i exclosos per peons, oficials primera i auxiliars administratius pel Telefèric

En el BOP del 19 de maig es publica la llista de persones admeses i excloses per optar a cobrir les places per a la temporada 2021 del Telefèric Sallente-Estany Gento.

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci en la pàgina web, seu electrònica i tauler d’anuncis de la seu electrònica, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.