Actualitat

Notícies

AFECTATS PEDREGADA: SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Nota informativa per a tots els veins i veïnes als que encara no se’ls ha realitzat la memòria de l’estat de l’edifici.

L’empresa “Valeri Consultors” ha realitzat visites als habitatges de la vall Fosca per tal de poder valorar els danys causats per la pedregada del dia 1 de setembre de 2009. Tots aquells veins i veïnes que vulguin acollir-se a la subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge i que per diverses causes no han pogut estar presents al seu habitatge, a efectes de què l’empresa “Valeri Consultors”  els realitzi la memòria sobre l’estat de l’edifici i puguin manifestar-li les obres que volen realitzar, hauran de posar-se amb contacte amb l’Ajuntament, abans del dimarts dia 13 d’octubre de 2009. La data prevista per realitzar les visites als habitatges serà el proper dia 15 d’octubre.
Recordem a tots els veins i veïnes que es vulguin acollir a les ajudes esmentades que NO PODEN INICIAR LES OBRES fins que el Departament de Medi Ambient i Habitatge no hagi signat el conveni amb l’Ajuntament de la Torre de Capdella.