Serveis municipals

Registre civil

Certificats de Naixement, Matrimoni i Defunció

Models de sol·licitud

Inscripció de Naixement, Matrimoni i Defunció

INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT

La inscripció de naixement es pot fer tant al municipi on es resideix com al municipi on es va néixer.

Documentació que cal presentar:

  • Documentació facilitada per l’hospital
  • Certificat d’empadronament dels pares
  • DNI dels pares
  • Llibre de família
INSCRIPCIÓ DE MATRIMONI

Documentació que cal presentar:

  • Acta de la celebració del matrimoni
  • DNI dels interessats
INSCRIPCIÓ DE DEFUNCIÓ

Documentació que cal presentar:

  • Certificat de defunció emès pel metge
  • DNI del difunt
  • DNI del declarant

Certificats de fe de vida i estat

Per obtenir aquest certificat, la persona interessada s’ha de presentar amb el DNI a les dependències del Registre Civil.

Matrimonis Civils

Les persones interessades han de presentar l’expedient tramitat davant d’un jutjat de la Instància.