Serveis municipals

Secretaria-intervenció

Funcions

A través d’aquesta web podreu agilitzar algunes gestions que es realitzen des de la secretaria de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. Així doncs, us podreu descarregar els impresos en línia, i una vegada complimentats i signats, els podreu remetre per correu ordinari a l’Ajuntament.

Des de la Secretaria de l’Ajuntament de la Torre de Capdella podeu tramitar:

 • Registre General de documentació
 • Baixes i modificacions al padró d’habitants (les altes s’han de tramitar personalment)
 • Expedients de contractació d’obres, serveis
 • Gestió dels acords adoptats pel Ple Municipal
 • Servei de fe pública
 • Serveis generals:
  • Gestió cementiris
  • Celebració de bodes civils
  • Cens d’animals de companyia
  • Taulell d’anuncis
  • Registre general de documentació
  • Relació amb altres administracions
  • Altres serveis generals

Ordenances

Horari d’atenció al públic:

Matí: de dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h
Tarda: dilluns i dijous de 16.30h a 20.30h
Telèfon: 973 66 30 01
Fax: 973 66 31 45
Correu electrònic: ajuntament@torrecapdella.ddl.net