Actualitat

Notícies

AJUTS DEL SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA A EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS

El SOC convoca ajuts pluriennals per a empreses amb menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. TERMINI: 30 DE NOVEMBRE

D’acord amb el que estableix l’article 19 de l’Ordre de referència, el termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació complementària és fins el 30 de novembre 2011.

Les responsables de tramitació de l’ajut són les Oficines de Treball de tot Catalunya. Cada sol·licitant ha d’adreçar-se a l’Oficina de Treball que li correspon, segons la seva ubicació geogràfica.

Podeu trobar l’Oficina de Treball més propera al vostre domicili en el web del SOC (http://www.oficinadetreball.cat). És també en aquestes Oficines on podran resoldre els possibles dubtes que tingueu.

Els impresos normalitzats que s’han d’utilitzar estan disponibles al web del Departament d’Empresa i Ocupació http://gencat.cat/empresaiocupacio dins l’opció Ajuts Pime 25. Us annexem també una Guia Orientativa de Tramitació.