Actualitat

Notícies

Ajuts per autònoms i empreses del sector turístic

El Departament d’Empresa i Ocupació ha publicat les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c) Explotadors d’habitatges d’ús turístic.
d) Agències de viatges.
e) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’entenen incloses les activitats següents:

Congressos i turisme de reunions.
Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
Senderisme.
Cicloturisme.
Enoturisme.
Ecoturisme.
Activitats aquàtiques i nàutiques.
Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.