Actualitat

Notícies

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA RETIRADA DE FIBROCIMENT I FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE COL·LOCACIÓ DE TENDALS

Es fa saber a tots el veïns i veïnes que l’Ajuntament amplia el termini de retirada de les plaques de fibrociment fins el dia 30 de juny de 2010; per aquest motiu, les sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament amb la suficient antel·lació.

Aquesta ampliació no afecta l’ús dels tendals, que l’Ajuntament retirarà de les teulades a partir del dia 1 d’abril de 2010; en el cas de què es vulgui continuar utilitzant els tendals, s’hauran de fer càrrec del pagament els propis veïns/veïnes.