Actualitat

Notícies

COMUNICAT SOBRE LA PRESENTACIÓ DEL CONCURS DE CREDITORS DE MARTINSA-FADESA

Davant la notícia que l’empresa Martinsa-Fadesa ha presentat el concurs voluntari de creditors, l’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui, tenint en compte que aquesta empresa és la promotora del projecte Vall Fosca Interllacs, manifesten:

Aquesta notícia és preocupant per al desenvolupament del projecte. L’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui estan treballant i recollint informació a través dels seus assessors per si cal prendre accions legals quant a les diferents relacions entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui amb l’empresa Martinsa-Fadesa. Així mateix estan en contacte amb el Delegat del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els diferents departaments implicats en el desenvolupament del projecte.
També volen fer constar que no hi ha hagut cap comunicat per part de l’empresa Martinsa-Fadesa a l’Ajuntament de la Torre de Capdella i/o l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui. En aquests moments les notícies amb què compten l’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui són les dels mitjans de comunicació.
S’anirà informant de les novetats que vagin sorgint a través d’aquesta pàgina web.