Actualitat

Notícies

Contractació de personal. Punt d’informació de Capdella i suport al Museu i a actes culturals

Data límit de presentació de la sol·licitud: 25 de maig de 2018, a les 12 h

En els documents adjunts trobareu el model de sol·licitud i les característiques del lloc de treball.