Actualitat

Notícies

Convocatòria i creació de borsa de treball per a un/a monitor/a de menjador i netejador/a

L’Ajuntament publica la convocatòria i el procés de selecció per a la contractació d’un/a monitor/a de menjador / netejador/a per l’Escola i la Llar d’Infants de la Vall Fosca, ubicada a la Plana de Mont-ros, i per la neteja del Casal d’Estiu o per altres necessitats de la Corporació, en règim laboral temporal i mitjançant
concurs.

Termini per presentar les sol·licituds: 28 d’agost.