Actualitat

Notícies

El Consell Comarcal publica les bases d’ajuts individuals de menjador

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat  les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de Segon Cicle d’Educació Infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Pallars Jussà,per al curs escolar 2020-2021.

Beneficiaris i requisits generals

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

  1. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de Segon Cicle d’Educació Infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
  2. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
  3. No estar en acolliment residencial.
  4. Fer ús del servei de menjador escolar.

Termini i presentació sol·licituds
L’ajut individual l’ha de sol·licitar la família mitjançant el model de sol·licitud corresponent, que estarà disponible al Consell Comarcal del Pallars Jussà i a la seva web.
Les sol·licituds es faran preferiblement per via telemàtica mitjançant la web del Consell Comarcal (E-TRAM).

La convocatòria incorporarà un únic termini, que preferentment haurà d’acabar el mes de juny de 2020.

  • Bases [pdf - 251,63 KB]