Actualitat

Notícies

FALLADA EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I DE TELEFONIA AL MUNICIPI DE LA TORRE DE CAPDELLA

Nou nuclis del municipi de la Torre de Capdella han estat durant 31 hores i quaranta cinc minuts sense subministrament elèctric, des de les 3 h de la matinada del dia 14.12.2008. Els nuclis afectats han estat: la Pobleta de Bellveí (parcialment), la Plana de Mont-rós, Castell-estaó, Antist, Beranui, Astell, Obeix, Aguiró i Molinos. La resta de nuclis del municipi han patit apagades intermitents constantment durant el mateix període. Actualment, encara hi ha tres d’aquests nou nuclis (Astell, Obeix i Aguiró) sense subministrament elèctric.

Des de l’Ajuntament de la Torre de Capdella es vol mostrar el més enèrgic rebuig a l’actuació de l’empresa subministradora ENDESA. En cap moment l’empresa subministradora s’ha posat en contacte amb aquest Ajuntament per notificar les causes i/o comunicar el temps de resolució de la incidència. Per la seva banda, l’Ajuntament va provar reiteradament de comunicar-s’hi sense obtenir resposta. Només va poder contactar amb el servei d’avaries general.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella va habilitar a efectes de poder donar els seus serveis mínims d’assistència, l’hotel Arturo de la Pobleta de Bellveí per als veïnes i veïns afectats, que no podien estar als seus domicilis.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella emprendrà accions legals contra l’empresa subministradora. Així mateix, aquest Ajuntament centralitzarà les gestions de totes les possibles reclamacions de les veïnes i veïns afectats per agilitzar els tràmits amb l’empresa subministradora.

També volem fer esment que en aquest període, els serveis de telefonia fixa i mòbil de TELEFÓNICA estaven fora de servei en el municipi. Aquest Ajuntament es va posar en contacte amb els serveis d’avaries de telefònica a les 10 h del dia 14.12.2008, per poder col•locar a la central telefònica de la Pobleta de Bellveí un grup electrogen i poder restablir almenys el servei de telefonia fixa. Aquesta companyia en cap moment es va posar en contacte amb l’Ajuntament ni va fer cap acció per restablir el servei telefònic a la Vall.

Volem fer constar que el servei viari tant pel que fa a L-503 com als serveis de vies de comunicació interns del municipi estava restablert a les 10 del matí del 14.12.2008. Per tant, les empreses abans esmentades no tenien cap excusa per poder desplaçar-se per la Vall.

Cal dir que les inclemències meteorològiques produïdes en aquest cap de setmana no han estat excepcionals, tenint en compte que som un municipi d’alta muntanya.

A la Vall Fosca es produeix el 22% de l’energia elèctrica de la província de Lleida, la qual cosa comporta molts beneficis a les empreses productores. En base a aquesta dada, es demostra que són insuficients les infraestructures per la correcta distribució i subministrament en aquest municipi.