Actualitat

Notícies

FORTES PEDREGADES PROVOQUEN DESPERFECTES AL MUNICIPI

El passat vespre (1 de setembre) va caure una forta precipitació en forma de pedra al municipi de la Torre de Capdella que ha afectat principalment 7 pobles: Astell, Oveix, Castell, Aguiró, Paüls, Mont-rós, Pobellà i Molinos. La pedra, que va caure entre les 19 h i 20 h, ha malmès teulades, claraboies, granges, cotxes, etc.

Des de l’Ajuntament s’estan prenent les mesures necessàries per tal de protegir les cases afectades i evitar que hi entri l’aigua si torna a ploure. D’altra banda, s’estan documentant els desperfectes dels pobles afectats, perquè es pugui tenir el màxim d’informació a l’hora de dur a terme les gestions necessàries amb les asseguradores.
Es recomana a tots els afectats que es posin en contacte amb l’Ajuntament i aportin tota la informació disponible sobre els desperfectes que han patit.