Actualitat

Notícies

Horaris i servei de l’Ajuntament

L’Ajuntament presta serveis als veïns i veïnes a les oficines del consistori, de 9 h a 15 h, malgrat que es continua prioritzant i recomanant que totes les gestions es realitzin per via telemàtica.

Per poder ser atesos a les oficines de l’Ajuntament, és obligatori demanar cita prèvia. La cita prèvia es pot sol·licitar per via telemàtica a través de:

Les visites/reunions/cites són individuals. Hi pot anar una sola persona, però acompanyada d’algú més si forma part de la mateixa unitat familiar o unitat de convivència anàloga, sempre que es mantinguin les separacions de 2 metres. En cas de ser una persona que requereix assistència, es permetrà l’accés de la persona que l’assisteix.

És obligatori l’ús de la mascareta i guants.

S’han de complir les pautes de seguretat exigides, així com la distància a mantindre entre persones, deixant lliure el passadís.

Les portes de l’Ajuntament es mantenen tancades al públic, i s’obren per atendre les persones amb cita prèvia.