Actualitat

Notícies

L’Ajuntament publica ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la covid-19

L’Ajuntament va aprovar al ple del 17 de juliol dues línies d’ajuts motivades per la crisi sanitària per la COVID-19 i la seva afectació a les empreses i a les famílies del municipi arrel de la declaració de l’estat d’alarma a tot el territori espanyol.

  • Ajudes adreçades al sector comercial i de serveis que han hagut de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en l’estat d’alarma, per tal de contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l’activitat econòmica que s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment i/o la reducció de l’activitat, com ara llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat social. La partida pressupostària per aquests ajuts és de 10.000 €
  • Ajudes econòmiques a famílies o veïns i veïnes del municipi que hagin patit algun ERTO, ERO, que hagin causat baixa laboral i que hagin deixat d’ingressar les nòmines o les ajudes pertinents durant l’estat d’alarma de la COVID-19.

Aquesta ajuda es facilitarà a les famílies o persones que acreditin aquests fets fins esgotar la partida pressupostària de 7.000 €. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els veïns i les veïnes que no puguin fer front a les despeses de manteniment de la família o de la persona sol·licitant, puguin cobrir part d’aquestes despeses.

 

El termini, que es va ampliar, és fins al 30 de setembre de 2020.