Actualitat

Notícies

LLOGUER DEL PIS SITUAT A LES ANTIGUES ESCOLES D’AGUIRÓ

L’Ajuntament de la Torre de Capdella exposa al públic durant un termini de vint dies naturals l’anunci de lloguer del pis situat a les antigues escoles d’Aguiró. Fins el dia 14 de setembre de 2009 es poden presentar ofertes. Els requisits els trobareu al plec de clàusules administratives.