Actualitat

Notícies

Modificació plec de clàusules tècniques exp. 6/2019 calçat i vestuari

Atès que no s’ha pogut carregar la modificació del plec de clàusules tècniques referent al calçat i vestuari del personal, expedient 6/2019, a la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, es publica en aquesta pàgina web el plec i l’oferta, per donar-ne publicitat.