Actualitat

Notícies

NOVETATS REFERENTS A LA FACTURACIÓ DE LA LLUM

Aquesta notícia afecta a tots els veïns i veïnes dels nuclis del Terme Municipal de la Torre de Capdella, que són beneficiaris del Conveni de la llum, i que han rebut un comunicat d’Avís de suspensió de subministrament.

Es fa saber a tots els veins i veïnes dels nuclis del Terme Municipal de la Torre de Capdella que són beneficiaris del Conveni de la Llum, i que han rebut un comunicat d’Avís de suspensió de subministrament de l’empresa Endesa, per impagament de factures que considerem que no són correctes, seguint les directrius de l’advocat que porta el procés, que és necessari presentar a l’empresa ENDESA la reclamació model que trobareu en el document adjunt o en aquestes oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
La reclamació amb les vostres dades, l’heu de fer arribar a l’Ajuntament, des d’on es farà la tramitació.