Actualitat

Notícies

Ple de l’Ajuntament

Data: 9 d’agost de 2019

Sessió: extraordinària

Hora: 21 h

Podeu consultar l’anunci de la convocatòria en l’arxiu adjunt.