Actualitat

Notícies

Ple de l’Ajuntament

Data: 16 d’octubre de 2019

Sessió: extraordinària

Hora: 20:30 h

Podeu consultar l’anunci de la convocatòria en l’arxiu adjunt.