Actualitat

Notícies

REUNIONS AMB ELS AFECTATS PER LA PEDREGADA I INFORMACIÓ SOBRE AJUTS

L’Ajuntament ja ha realitzat les valoracions dels efectes de la pedregada del dia 1 de setembre que va afectar principalment el nuclis de Pobellà, Mont-rós, Paüls, Molinos, Astell, Oveix, Aguiró i Castell. La pedregada va provocar danys en habitatges particulars, explotacions ramaderes i patrimoni municipal.

Segons les estimacions realitzades pels tècnics municipals, l’import total de les reparacions en cobertes dels nuclis urbans afectats, sense comptar els desperfectes en l’interior dels habitatges és de 2.547.000 euros. El cost de les reparacions en les cobertes de granges i pastures s’ha valorat en 601.544 euros. Pel que fa al patrimoni municipal l’import total dels danys és de 284.682 euros. L’estimació del cost total dels danys causats al municipi de la Torre de Capdella com a conseqüència de la pedregada és de 3.433.226 euros.

Paral•lelament a les tasques més urgents consistents en protegir els habitatges afectats, l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha anat convocant reunions amb tots els veïns i veïnes dels nuclis més afectats per tal de mantenir-los informats.

Les properes reunions informatives es duran a terme el dia 11 de setembre a la seu de l’Ajuntament:

– A les 18.00 h es convocarà els veïns i veïnes dels nuclis d’Astell, Aguiró, Oveix i Molinos.
– A les 20.30h es convocarà els veïns i veïnes de Mont-rós, Pobellà, Paüls de Flamicell i Castell Estaó.

Temes de les reunions: tractament de les teulades d’uralita, reconstruccions, materials a utilitzar, llicències, subvencions, etc.

En els propers dies es convocarà també una reunió per a la resta de pobles del municipi (Estavill, Pobleta de Bellveí, Emball, la Plana de Mont-rós, Beranui, Antist, la Torre de Capdella, Aiguabella, Espui, La Central de Capdella, i Capdella), per tractar temes relacionats amb les teulades d’uralita.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella està realitzant les gestions necessàries perquè els particulars i ramaders afectats per la pedregada puguin acollir-se als ajuts corresponents:

REAL DECRETO-LEY 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

REAL DECRETO 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

REIAL DECRET 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió. (BOE 67, de 19-3-2005).
Formulari sol·licitud de subvencions