Actualitat

Notícies

Subvenció concedida a l’Ajuntament de la Torre de Capdella

Informe d’acord amb l’article 16 de les Bases Reguladores del Pla de subministraments i arrendaments de la Diputació de Lleida.

D’acord amb l’article 16 de les Bases Reguladores del Pla de subministraments i arrendaments de la Diputació de Lleida, anualitat 2018, s’informa que a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, se´ns ha concedit la quantitat de 9.075,94€, en concepte d’ajuda d’acord amb l’expedient 201703841.