Actualitat

Notícies

Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans

La Resolució TES/889/2021, de 23 de març, publicada al DOGC número 8379, d’1 d’abril, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d’aquestes ajudes.

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges adreçades a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC (2 d’abril de 2021) i finalitza el 30 de juny de 2021, inclòs.

La tramitació es realitza a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.