Actualitat

Notícies

Ús obligatori de les mascaretes

Des del dia 9 de juliol, l’ús de la mascareta és obligatori per a les persones de més de 6 anys a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat.

Les excepcions seguiran sent les mateixes:

  • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
  • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
  • Exercici físic esportiu a l’aire lliure.
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible.

 

Aquesta mesura s’ha pres per tal d’evitar el contagi i la propagació de la COVID-19.