Serveis municipals

Cadastre

En l’actualitat l’Ajuntament està en tràmits de l’acreditació per donar-se d’alta a l’oficina virtual del cadastre.
Les consultes, canvis de nom i altres tramitacions podeu fer-les a través de la pàgina www.catastro.minhac.es

La informació que trobareu en aquesta pàgina web és:

  • Cartografia cadastral, tant rústica com urbana
  • Certificacions cadastrals descriptives i gràfiques
  • Canvis de nom, modificacions d’errades, etc.