Actualitat

Notícies

Ajuts en l’àmbit les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i els centres
d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i els centres d’estètica i bellesa, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:
Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col.lectiu compoden ser centres comercials o mercats municipals.

Convocatòria subvenció DOGC 27-10-2020