Actualitat

Notícies

AVÍS IMPORTANT PER ALS BENEFICIARIS DEL CONVENI DE LA LLUM

Demanem a tots els beneficiaris i beneficiàries del conveni signat entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’empresa FECSA que trametin, presencialment o per correu postal, a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, l’original de les factures incorrectes o altres comunicacions vinculades, amb data posterior al 29 de febrer de 2012, emeses per ENDESA i/o l’empresa subministradora del conveni de la llum.

La factura original és necessària per als tràmits judicials. Per tant, se’n farà una fotocòpia per als beneficiaris.