Actualitat

Notícies

Convocatòria de subvencions per a la promoció de l’esport

L’Ajuntament de la Torre de Capdella ha publicat la convocatòria i les bases per a la concessió de subvencions amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport, a l’entorn de la Vall Fosca, per promoure una vida saludable a través de l’exercici físic, tant en persones adultes com en el públic infantil, donant compliment a l’article 25.1, de la Llei de Bases de Règim Local, on s’estableix la promoció de l’esport i instal·lacions esportives, i d’ocupació del temps lliure.

Termini de presentació de sol·licituds: 21 de novembre de 2019

En els documents adjunts trobareu la convocatòria i les bases, el formulari de sol·licitud i el model de compte justificatiu per a justificar la subvenció.