Actualitat

Notícies

Convocatòria llocs de treball per al telefèric

L’Ajuntament de la Torre de Capdella convoca la selecció i creació d’una borsa de treball per cobrir les places per a la prestació de serveis al telefèric de Sallente-Estany Gento, que s’iniciarà el dia 1 de juliol.

Es fa pública la convocatòria del procés de selecció per cobrir les places de peó i oficial de primera, en règim laboral temporal per a la prestació de serveis al telefèric de Sallente-Estany Gento (Ajuntament de la Torre de Capdella) i la creació d’una borsa de treball, de conformitat amb les següents:

La present convocatòria de selecció de personal té per objecte la selecció i creació d’una borsa de treball per cobrir les places i amb un nombre de:

  • 2 places d’auxiliar administratiu/va en règim laboral temporal de duració determinada per a la prestació de serveis al telefèric de Sallente-Estany Gent
  • 6 places de peó en règim laboral temporal per a la prestació de serveis al telefèric de Sallente-Estany Gento
  • 3 places d’oficial de primera en règim laboral temporal per a la prestació de serveis al telefèric de Sallente-Estany Gento

 

El termini per presentar les sol·licituds és el 27 d’abril.