Actualitat

Notícies

Exp. 162/2020. Relació d’aspirants a la convocatòria de selecció de personal laboral temporal. Netejador/a

En el document adjunt es troba la resolució d’alcaldia aprovant la llista definitiva d’admesos per a la cobertura de la plaça de personal de neteja.