Actualitat

Notícies

Exp. 215/2020. Resolució d’alcaldia aprovant el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos per concurs-oposició de Tècnic/a Administració General

En el document adjunt es troba la resolució d’alcaldia que aprova la llista definitiva d’admesos i admeses per a la cobertura de la plaça de Tècnic/a Administració General

 

  • [pdf - 553,1 KB]