Actualitat

Notícies

Exp. 25/2020. Creació borsa de treball d’auxiliar de turisme i cultura

Bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball d’auxiliar de turisme i cultura de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

La data d´inici del contracte serà al mes de març, una vegada finalitzat el procés de selecció.

El termini de presentació de les instàncies és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Data límit per presentar sol·licituds: 2 de març de 2020

El dia del procés de selecció serà el 4 de març.