Actualitat

Notícies

Exp. 25/2020. Relació d’aspirants a la convocatòria de selecció d’Auxiliar administrativa cultura i turisme

En el document adjunt es troba la resolució d’alcaldia aprovant la llista definitiva d’admesos i cridant a l’exercici d’oposició per a la cobertura de la plaça auxiliar de turisme i cultura.