Actualitat

Notícies

Exp. 266/2020. Resolució d’alcaldia aprovant la llista provisional d’admesos al procés de selecció d’operari de la Brigada

En el document adjunt es troba la resolució d’alcaldia que aprova la llista d’admesos i admeses per a la cobertura de la plaça de personal laboral temporal d’operari de la brigada.