Actualitat

Notícies

INICI DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE 18 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PLANA DE MONT-ROS

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha obert el termini de presentació de sol·licituds per optar a l’arrendament d’un habitatge de protecció oficial de la Plana de Mont-rós.

La data límit per presentar les sol·licituds es prorroga fins el dia 8 de juny.

Les sol·licituds, que s’han de presentar segons el model normalitzat i adjuntant la documentació requerida, es poden obtenir a les pàgines web: www.agenciahabitatge.cat, www.torredecapdella.org,  a les oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, i s’han de presentar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, en horari d’atenció al públic.

Per accedir a un dels habitatges, cal acreditar el compliment dels requisits d’accés que s’especifiquen a les normes particulars del procés d’adjudicació.