Actualitat

Notícies

L’Ajuntament contracta un enginyer forestal en pràctiques dins del programa de Garantia juvenil

El Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar a l’octubre del 2019 a l’Ajuntament una subvenció d’11.000 €, per contractar una persona dins del programa de Garantia juvenil. La persona contractada tenia la formació d’enginyer forestal i va desenvolupar tasques en l’àmbit dels camins del municipi.

El treball que va realitzar l’enginyer forestal, va consistir en analitzar els camins i crear una fitxa per a cadascun. Dins d’aquesta fitxa es va incloure informació bàsica del tipus: registre cadastral, codi dins l’inventari de camins, distància, desnivell, amplada del camí, nivell de dificultat, temps estimat del recorregut. A més d’aquesta informació, també es van identificar els elements d’interès patrimonial, com les fonts, els metres de parets de pedra seca o els metres de trams empedrats. També hi ha una descripció de la flora, la fauna, i el nivell de protecció del camí, és a dir, si forma part d’una zona d’especial protecció, parc nacional, etc.

En un altre apartat s’identifiquen els passos i tancats (filat de filferro d’arç, somiers….) i la senyalització existent en el cas que el camí en tingui.

Finalment es recullen les incidències i es proposen millores i s’inclou una descripció del tipus de manteniment que necessitarà cada any el camí en funció de les seves característiques.