Actualitat

Notícies

Noves mesures per contenir els brots COVID-19

RESUM DE LES RESTRICCIONS VIGENTS A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE PER LA COVID-19

Durada prevista de 15 dies

Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre

 

Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:

o Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa
comarca
o Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
o Permís penitenciari
Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)
o Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
o Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla
ampliada”
o Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La
bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
o Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais
públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

Treball

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

Transport públic

Sense canvis

Serveis i comerç

 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte
  perruqueria per motius higiènics.
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre
  obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:

– que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència

– si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).

 • Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.
 • Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

 

Restauració

Sense canvis: es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

Educació, infància i joventut

 • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica
 • Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
 • Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del
  centre en horari lectiu.

Esport

 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

Altres suspensions i tancaments

 • Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci
 • Fires comercials, convencions, congressos, festes majors
 • Parcs i fires d’atraccions
 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques
 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials
 • Joc, casinos i sales de bingo

Altres limitacions

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)
 • Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)
 • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)
 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%)