Actualitat

Notícies

Pla de contingència municipal contra el coronavirus

L’Ajuntament de la Torre de Capdella ha publicat un decret d’alcaldia relatiu a l’aprovació del Pla de Contingència municipal contra el COVID-19.

Els principals punts del decret són:

 • Se suspenen de manera temporal i cautelar les cessions d’espais municipals per als supòsits d’activitats que impliquin afluència de persones, activitats deenvolupades en els locals municipals, la Sala de Plens, el Museu Hidroelèctric de Capdella i els serveis de podologia i fisioteràpia.
 • S’ordena la no utilització dels espais de joc infantils, zones recreatives i parcs, especialmente tobogans i gronxadors, al ser focus de transmissió.
 • Per a la realització de tràmits administratius, es prioritza l’atenció telefònica o telemàtica, a través de la seu electrònica, a fi d’evitar l’atenció presencial en dependències municipals.
 • Es redueixen les visites i reunions amb el personal municipal i membres de la Corporació amb personal extern a les absolutament imprescindibles i necessàries per garantir el funcionament dels serveis públics.
 • Es facilitarà el teletreball en la mesura de les possibilitats.
 • Es posposen els processos de selecció programats pels dies 16 i 17 de març de 2020 fins a nova convocatòria.
 • Es recomana i demana extremar les mesures d’higiene següents:

– Evitar l’estrenyiment de mans en les salutacions de cortesia.

– Rentat regular de mans.

– Evitar tocar-se ulls, nas o boca si no hi ha rentat previ i adequat de les mans.

– Control de la tos: En cas de tos, tossir sobre mocador, part interna del colze o màniga.

– No compartir begudes ni aliments ni parament comú. Utilització de parament personal o d’un sol ús.

– En el cas de compartir ordenadors i teclats, s’aplicaran les mesures de rentat de mans abans i després d’iniciar el torn.

– Ventilació de totes les dependències dues o tres vegades al dia.

 • Es recomana i demana a la població realitzar únicament els desplaçaments imprescindibles, romanent a la llar, principalment, als grups de població de risc, com són la gent gran, els infants, i aquelles persones amb patologies prèvies.
 • S’aconsella a les associacions i entitats la suspensió d’activitats programades.
 • S’extremen les mesures en matèria de seguretat i neteja.
 • En cas de presència de símptomes relacionats amb el COVID-19, contactar al telèfon 061