Actualitat

Notícies

Servei de podologia i nou servei de fisioteràpia

L’Ajuntament de la Torre de Capdella ofereix uns determinats serveis sanitaris diferents a la sanitat
general de forma complementària i voluntària; són el servei de podologia i el servei de fisioteràpia.

El servei de podologia es prestarà un dissabte al mes en horari de matí al consultori de la Pobleta de
Bellveí, i en horari de tarda al consultori mèdic d’Espui.

El servei de fisioteràpia es prestarà en horari de tarda, de 16 h a 20 h, el primer divendres de mes al
consultori de la Pobleta de Bellveí i el tercer divendres de mes al consultori d’Espui.

El preu del servei és el que es desglossa a continuació:

  • El servei de podologia tindrà un preu de 10 € per visita de veí/ïna empadronat/da.
  • El servei de fisioteràpia tindrà un preu de 20 € per visita de veí/ïna empadronat/da.

Podeu trobar més informació al document adjunt.